Retour zendingen

  1. Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld (op uitzondering van transportkosten en eventuele verkoopkosten zoals kredietkaart comissie, wisselkoersverliezen,...) terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Badweelde BVBA worden afgeleverd. Dit conform de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De administratieve kosten van de retour (email, telefoon, eventuele ophaling op postkantoor, verificatie van het produkt, herpakken,...) zijn geraamd op 10 euro per retour en worden eveneens van de terugbetaling afgetrokken.
  2. In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van Badweelde BVBA. Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door Badweelde BVBA en met de documentatie die door Badweelde BVBA wordt gevraagd. Vooraleer het artikel te retourneren dient je een retour-referentienummer aan te vragen. Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en binnenin de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant.
  3. In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Badweelde BVBA zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Badweelde BVBA neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor haar rekening. De terug te betalen retourkosten zullen in dat geval niet hoger zijn dan de kost indien Badweelde BVBA het pakket retour haalt. In het geval de terughaling door Badweelde BVBA, dient de klant zich te schikken naar de modaliteiten en timing aangegeven door Badweelde BVBA
  4. Voor Levering van goederen zijn de waarborgvoorwaarden en periodes van toepassing die de fabrikant of importeur verleent.