Leveringen

  1. Bestellingen vanaf 50€ inc btw worden gratis aan huis geleverd in België, tenzij anders vermeld.
  2. Artikelen na betaling zijn ook gratis af te halen in onze Badweelde winkels.
  3. De door Badweelde BVBA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De wettelijk levertijd van 1 maand voor standaard produkten (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip 'redelijkerwijs' te interpreteren.
  4. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending. De te verwachte levertijd ligt tussen de 3 en 5 werkdagen. Vloeibare producten vergen speciaal transport. Hierdoor kan de levertijd van uw hele order oplopen tot max. 10 werkdagen.
  5. Levering gebeurt op het adres, opgegeven tijdens de bestelling. Wij kunnen niet garanderen dat aanpassingen aan het lever adres die achteraf gebeuren, ook correct door de vervoerders wordt toegepast. Aangepaste leveradressen kunnen in geen beding aanleiding geven tot schadeclaims.
  6. De klant is verplicht bij levering zijn medewerking te geven aan het transportproces en/of de transporteur, zodat de levering vlot kan gebeuren. Dit houdt in : melden van alternatieve datum, adres … via de website van de transportfirma, helpen bij laden/lossen indien nodig, aanwezigheid tijdens de dag van levering of ophaling ,pick-up van het pakket in geval de transportfirma dit in een nabij ophaalpunt heeft geleverd etc … . Kosten die gepaard gaan met het niet verlenen van de nodige medewerking, kunnen aan de klant worden doorgerekend.
  7. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Badweelde BVBA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over.
  8. Indien jou een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product in onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld. In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade. Voor volgende artikels raden wij je aan deze op te halen in een ophaal- en servicecentrum. Er wordt nooit transportschade vergoed voor uv-lampen en kwartsbuizen.