Desinfectie van zwembaden, handen en oppervlakten tegen COVID-19

Coronavirus (COVID-19) / Sars-coV2 of coronavirus Desinfectie van handen en oppervlakten

Overdracht van SARS-CoV2 (het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt) gebeurt voornamelijk door :

 • druppels, die ontstaan bij hoesten en niezen

 • contact met besmette oppervlakten.

Plan van aanpak voor desinfectie tegen SARS-CoV2 ?

Aangezien SARS-CoV2 op bepaalde oppervlakten enkele dagen kan overleven, is een goede omgevings-hygiëne even belangrijk als een goede handhygiëne om besmetting te voorkomen. Je omgeving reinig je in eerste instantie met water en een klassieke zeep, gevolgd door desinfectie met een middel dat effectief is tegen coronavirussen. Het is aanbevolen handschoenen te dragen tijdens de desinfectie van oppervlakten.

Desinfectansen die u kan gebruiken:

 • Ethanol 70 %

 • Isopropanol 70% (ook wel genoemd isopropylalcohol , afgekort IPA)

 • 0.5% waterstofperoxide oplossing in water

 • 1% bleekwater (natriumhypochloriet oplossing in water)

Handhygiëne

 1. Was uw handen met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden. Dit blijft de eerste én de belangrijkste stap. Doe dit meerdere keren per dag en steeds na niezen of hoesten, na elk toiletbezoek en wanneer u (mogelijks) besmet materiaal hebt vastgenomen.

 2. Het gebruik van handalcohol, 70% of een alcoholgel 70% is een extra maatregel of een alternatief indien geen water en zeep voorhanden zijn.

Wat is de minimale concentratie alcohol die effectief is?

Een concentratie van 70-85% alcohol is effectief om coronavirussen te doden. Het virucide effect van alcohol tegen enveloppe virussen bestaat eruit dat proteïnes gecoaguleerd worden. Indien de concentratie aan alcohol te hoog is, zal deze de cel niet diep genoeg kunnen binnendringen om voldoende te doden, aangezien de volledig gecoaguleerde eiwitmantel beschermend zal werken. Een te lage concentratie alcohol is ook onvoldoende.

Is het noodzakelijk de handen te reinigen met een gel of oplossing op alcoholbasis?

Het is niet noodzakelijk de handen continu te ontsmetten met alcohol. Indien u de handen grondig en op correcte wijze wast met water en zeep na elke hoest- of niesbui, na een toiletbezoek, na het manipuleren van vuil linnen, en tussendoor is dit voldoende. Een te lage concentratie alcohol is ook onvoldoende. Een concentratie van 70-85% alcohol is effectief om coronavirussen te doden.

Is een desinfecterende gel voldoende?

Neen. Op handen zit vuil en vet, als dit niet eerst afgewassen wordt met water en zeep, dan zal de werkzaamheid van de gel minder zijn. Tussendoor kan de gel natuurlijk wel bescherming bieden. Maar was regelmatig de handen te wassen met water en zeep.

Kan eau de cologne als handontsmetting gebruikt worden?

Indien het een alcoholpercentage van minimaal 70% heeft dan is dit mogelijk.

Hoe was ik correct mijn handen en hoe gebruik ik een alcoholgel?

FOD volksgezondheid heeft hierover instructies gepubliceerd. U kan deze hier online terugvinden.

De WHO heeft ook een video gepubliceerd over het handen wassen met water en zeep.

Omgevingshygiëne

WAT dien ik in mijn omgeving best te reinigen?

 1. Alle voorwerpen die een hoog ´handencontact´ hebben zoals

  • deurklinken, handvatten , autostuur

  • tafels, burelen, togen , nachttafels, wasbak

  • scherm van smartphone en tablets, toetsenborden, aanraakschermen

 2. vloer (harde materialen)

 3. wc en wc-bril

 4. linnen van een besmette persoon

 5. zwembad

WAARMEE en HOE kan ik mijn omgeving best reinigen?

Het is aanbevolen steeds handschoenen te dragen tijdens de desinfectie van oppervlakten.

Toilet, wc bril, vloeren, harde oppervlakten zoals tafels, nachttafels, wasbak

Reinig eenmaal daags met water dat 1000 ppm natriumhypochloriet (NaOCl) di. 1% bleekwater, bevat.

Je maakt dit zelf door bleekwater (javel) te verdunnen met koud leidingwater.

Hier de tabel hoe je verdunt afhankelijk van de commerciële concentratie van je bleekwater

Bleekwater 8°

400 ml in 10 liter water (emmer)

Bleekwater 10°

320 ml in 10 liter water (emmer)

Bleekwater 12°

260 ml in 10 liter water (emmer)

Bleekwater 15°

200 ml in 10 liter water (emmer)

Bleekwater 18°

18 ml in 10 liter water (emmer)

Bleekwater 47-50°

70 ml in 10 liter water (emmer)

Enkel gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

Meng deze chloorhoudende producten niet met andere schoonmaakproducten. Opgelet bleekwater niet gebruiken op textiel of materialen die erdoor uitgebleekt worden.

Extra informatie voor correct gebruik van bleekwater als desinfectie voor COVID-19 speciaal voor de zorgsector (bejaardenhuizen, scholen, thuisverpleging, ….) :

 • Na te streven verdunning en concentraties voor Covid-19 is 1000 ppm

 • NOOIT in contact met urine laten komen (bv in pot van toiletstoel) wegens gevaar voor chloorgas vorming. Toilet ook steeds eerst doorspoelen.

 • Gebruik geen microvezel doeken want deze gaan stuk

 • Steeds NASPOELEN met koud water

Alternatief product:

0.5% waterstofperoxide in water

Tafel, bureel, toog, nachttafel, klinken en handvaten, autostuur

Reinig eerst met zeep en water en vervolgens met

 • Reinig eerst met zeep en water en vervolgens met

 • 70% isopropylalcohol (IPA)

Opbrengen via spray of met een wegwerp tissue.

Scherm smartphone en tablets, toetsenborden, aanraakschermen

reinig met isopropylalcohol 70% (IPA) via een wegwerp tissue

check vooraf de instructies van de fabrikant - gebruik nooit producten met waterstofperoxiden voor electronica

Linnen

Was op 90°C

Bij witte was kan u eventueel bleek toevoegen.

Zwembad

Er is geen bewijs dat mensen besmet geraken door het covid 19 virus in zwembaden of spa´s die correct gebruikt, onderhouden en ontsmet worden met toegelaten chloorhoudende producten (Natriumhypochloriet of chloorgranulaat of chloortabletten)

Opgelet ; baden en zwemvijvers zonder chloorontsmetting zijn mogelijk niet beschermd tegen het corona virus.

Koperionisatie, uv lampen, hydrolyse zijn niet efficiënt tegen Sars -CoV2

Het corona virus werd teruggevonden in niet ontsmet water en in rioolwater.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Volgende producten zijn nuttig om contact met het virus te vermijden

 • Vingerlingen

  Deze kan u gebruiken door ze op de vingertoppen te zetten telkens wanneer u een toetsenklavier of betaalautomaat dient te gebruiken.

 • Gezichtsbeschermingsscherm (face protection screen)

  Dit beschermingsmateriaal voorkomt dat druppeltjes in het aangezicht komen Ze laten toe om normaal verstaanbaar te kunnen communiceren en laten daarbij het gezicht en de gezichtsuitdrukking ongehinderd.

  Ze laten toe een mondmasker of bril eronder te dragen

 • Mondmasker type FFP2 of FFP3

 • Doorzichtig scherm voor balie of winkeltoog

 • Nitrile of latex handschoenen

 

Badweelde.be gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Meer informatie

OK