Product werd aan uw winkelmand toegevoegd. Klik op het winkelmandje om uw bestelling af te ronden.

Poolsmart Algaclear WINTER 5L - overwinteringsproduct

AgaclearWINTER is het winterproduct dat nodig is om uw bad te overwinteren.
 
Een chloorchoc uitvoeren en minstens 24 u wachten en tot de watertemperatuur onder de 15°C gezakt is.
5 L overwinteringsproduct toevoegen voor 50 m³ zwembadwater.
 
Verdelen over het wateroppervlak en de filterinstallatie nog een aantal uren laten werken.
Daarna pas het water onder de skimmers brengen en uw zwembad winterklaar en vorstveilig maken met het wintermateriaal.
 
Zie tabblad "Extra info" voor de gebruiksaanwijzing voor het overwinteren.

  Levering binnen 3 werkdagen

  Gratis afhalen in één van onze winkels

34,95 € incl. btw

Gebruiksaanwijzing voor overwintering:

U kunt pas overwinteren als de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, (zonne)verwarming uitgeschakeld.

SCHOONMAKEN + WAARDEN JUIST ZETTEN EN PRODUCT TOEVOEGEN

Tijdens de voorbereiding op de overwintering van uw zwembad reinigt u eerst uw bad, de afdekking en de lamellen Cover Clean Pro 5L. Daarna zorgt u dat uw bad de juiste pH-waarde (7.0-7.4) heeft en geeft u het een chloor-choc-behandeling met het Chloor Granulaat 5KG.

Wacht minstens 24 u én tot de watertemperatuur onder de 14-15°C gezakt is, (zonne)verwarming uitgeschakeld. Voeg daarna 5L overwinteringsproduct Agaclear winter toe per 50 m³ zwembadwater. Verdeel het over het wateroppervlak en laat de filterinstallatie nog een aantal uren werken.

WATERNIVEAU LATEN ZAKKEN

Hierna is het nodig om uw zwembadwater tot onder de inspuiter(s) leeg te pompen. Heeft uw zwembad een ingebouwde trap, dan laat u het leegpompen onder de skimmer(s).
Tijdens het wegpompen, zet u de kranen van de skimmers dicht zodat er vanuit de bodemput wordt gepompt.

INSTALLATIE EN ZWEMBAD VORSTVEILIG MAKEN

Na het verlagen van de waterlijn, verlengt u de inspuiters tot boven het waterniveau met een Badweelde overwinteringsbuis. Deze draait u in de inspuiter, met wat teflon. Zet u uw filterinstallatie uit.
Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de zandfilter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul deze met een oplossing van 5 liter water en 5L Filter Clean Pro 5L voor 125 kg zand of 100 kg glasparels. Best spoelt u uw zandfilter langdurig terug om de filter grondig te reinigen en na te spoelen. Ondertussen kunt u de ondergrondse leidingen leeg maken, met behulp van een waterstofzuiger of een compressor.

Plaats hierna winterdrijvers - voor de opvang van de ijsdruk - diagonaal in uw zwembad en plaats gizmo's in de skimmers. Sluit de Badweelde overwinteringsbuis af met de rubberen winterstop. Verwijder de uitwendige motoren van de automatische afdekking en de tegenstroominstallatie. Berg deze droog op.

VOORKOM VUIL IN UW BAD

Span het winterdek over uw bad, met behulp van pitons of pikets.

BESCHERM UW POMP/WARMTEPOMP

Verwijder de stoppen van de pomp, zodat deze kan leeglopen. Verwijder ook de manometer op de zeswegkraan, want deze is ZEER vorstgevoelig.
Als laatste stap reinigt u het mandje van de voorfilter, schakelt u de elektriciteit uit en zet u de handgreep van de zeswegkraan van de zandfilter in winterstand (alle kleppen open).

Zet de leidingen naar uw warmtepomp dicht. Draai de koppelingen los en hou de warmtepomp een beetje scheef zodat al het water uit de warmtepomp weg kan lopen.
Draai de koppelingen NIET terug aan. Reinig de warmtepomp met een gewone tuinslang (GEEN hogedrukreiniger, aangezien dit de warmtepomp kan beschadigen).
Vergeet niet uw (warmte)pompen af te dekken met een wintercover en uw zomerdek droog en proper te bewaren.

Veiligheidsvoorschriften: 

Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: 

Je dient te wachten tot de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, vergeet niet de (zonne) verwarming uit te zetten.

 • Reinig het zwembad grondig

 • Ook de automatische afdekking reinigen met Covernet

 • Zorg dat de pH-waarde op 7.2 staat.

 • Pas een chloor-choc behandeling toe.

 • Verlaag het waterniveau en plaats gizmo’s, winterbuizen en stoppen

 • Bij het deels leegpompen spoel je langdurig terug om de zandfilter grondig te reinigen en na te spoelen. Filterzand kan ook gereinigd worden met Filtercleaner

 • Maak de ondergrondse leidingen leeg, met behulp van een waterstofzuiger of een compressor.

 • Plaats hierna winterdrijvers voor de opvang van de ijsdruk diagonaal door het zwembad

 • Voeg dan overwinteringsproduct toe.

 • Motoren van automatische afdekking en tegenstroominstallatie verwijderen en droog opbergen.

 • Als de filterinstallatie niet op een vorstvrije plaats staat:

 • de stoppen van het zandfilter, de chloorsluis en de pomp verwijderen, zodat deze kunnen leeglopen.

 • Verwijder ook de manometer op de 6-wegkraan want die is zeer vorstgevoelig.

 • Mandje van het voorfilter reinigen.

Berg alle verwijderde stoppen in het mandje van het voorfilter op, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn in de lente.

Nog enkele belangrijke zaken:

 • Elektriciteit uitschakelen en de handgreep van de 6-wegkraan van het zandfilter in de winterstand zetten

 • Zomerdek droog en proper opbergen

 • Voor overwinteren van warmtepomp, regel- en doseerapparatuur: raadpleeg de handleiding van het toestel

 • In je bezit. De handleidingen van Badweelde toestellen zijn terug te vinden op de klanten site

 • Voor je ROOS-zonneverwarming de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing opvolgen.

 • Tijdens de wintermaanden en vooral in periodes met veel regen is het erg belangrijk om het waterpeil in de grond goed in het oog te houden, deze mag niet hoger stijgen dan tot 20cm onder het waterpeil in het zwembad! (zie ook artikel 12 van onze algemene verkoopsvoorwaarden)

Gerelateerde producten
Winterklaar-set---voor-een-bad-van-35x7m

Winterklaar set - voor een bad van 3,5x7m

186,65 € 178,00 € incl. btw

Winterklaar-set---voor-een-bad-van-4x8m

Winterklaar set - voor een bad van 4x8m

222,35 € 212,00 € incl. btw

Winterklaar-set---voor-een-bad-van-45x9m

Winterklaar set - voor een bad van 4,5x9m

288,70 € 275,00 € incl. btw

Winterklaar-set---voor-een-bad-van-5x10m

Winterklaar set - voor een bad van 5x10m

300,60 € 286,00 € incl. btw