Product werd aan uw winkelmand toegevoegd. Klik op het winkelmandje om uw bestelling af te ronden.

Poolsmart Cover Clean Pro 5L (voor lamellen en covers)

Doeltreffend middel voor het reinigen en verwijderen van kalkafzettingen op lamellen-, zomer-, winter- en veiligheidsafdekkingen.

Gebruik:

1L product met 5L water verdunnen.
Over de afdekking verspreiden en even laten inwerken (best niet in de volle zon!).
Daarna goed met een zachte borstel zoals de Aquafinger microvezel borstel inwrijven. Deze maakt geen krassen op bv. uw lamellen.

Dit product is speciaal ontworpen zodat het compatibel is met uw zwembadwater. Dit betekent dat het middel (met mate) in uw zwembadwater terecht kan komen, zonder de zwembadmetingen te hard te beïnvloeden.

Wel opletten bij natuurstenen zwembadboorden (o.a. marmer, arduin, kalkhoudende steen...): Deze Coverreiniger-Lamellenreiniger PRO tast uw natuurstenen aan. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig vermijdt of bedekt met karton of dikke plastieken folie.

  Levering binnen 3 werkdagen

  Gratis afhalen in één van onze winkels

43,50 € incl. btw

Gebruiksaanwijzing: 

1 L oplossen in 5 L water. 1 L product volstaat om 10 tot 20 m² te reinigen. De oplossing aanbrengen over het lamellenoppervlak . Moeilijk te verwijderen vuil goed borstelen. Flink naspoelen met water om de behandeling te beëindigen. Filter goed terugspoelen na de behandeling en pH waarde van het zwembadwater indien nodig terug verhogen. Opgelet bij zwembadboorden in marmer, arduin of kalkhoudende steen : onmiddellijk met water spoelen om aantasting te vermijden!
Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen : niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 5%-15%

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Na inademing

het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: 
Gerelateerde producten
Poolsmart-Filter-Clean-Pro-5L

Poolsmart Filter Clean Pro 5L

23,60 € incl. btw

Aquafinger-microvezel-borstel

Aquafinger microvezel borstel

57,00 € incl. btw