Product werd aan uw winkelmand toegevoegd. Klik op het winkelmandje om uw bestelling af te ronden.

Poolsmart Filter Clean Pro 5L

In het kort:
 
Gebruik FILTER CLEAN PRO om uw zandfilter te reinigen (compatibel met filterzand). Dit product verwijdert vuil, vet en kalk in uw filterinstallatie. Dit kan perfect gebruikt worden bij de voorbereiding van de overwintering van uw bad. Door eenmalig per jaar uw zand of glasparels te reinigen met de FILTER CLEAN PRO, gaan deze aanzienlijk langer mee.
 
Gebruiksaanwijzing:

Gebruik de Filter Clean Pro bij uw filterinstallatie buiten werking. Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de filter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul met een oplossing van 5 liter water en 5 liter FILTER CLEAN PRO voor 125 kg zand.
Het niveau van de opgeloste vloeistof moet boven het niveau van het filterzand komen. Het product gedurende 12 tot 24 u laten weken om vuil, vet en kalkaanslag los te weken met open filterdeksel. Daarna het filterdeksel terug vastschroeven en filter terugspoelen/backwashen gedurende 5 minuten.
Filter naspoelen en terug op gewone filterstand zetten.

Het is ten sterkste aangeraden om uw filter schoon te maken als u het zwembad winterklaar maakt. Zo kunt u eveneens nakijken of alles in de filter (o.a. de crepines) nog in goede staat is. Is dit niet het geval, dan zijn de wintermaanden het perfecte moment om (preventief) onderdelen te vervangen.

  Levering binnen 3 werkdagen

  Gratis afhalen in één van onze winkels

23,60 € incl. btw

Gebruiksaanwijzing voor overwintering:

U kunt pas overwinteren als de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, (zonne)verwarming uitgeschakeld.

SCHOONMAKEN + WAARDEN JUIST ZETTEN EN PRODUCT TOEVOEGEN

Tijdens de voorbereiding op de overwintering van uw zwembad reinigt u eerst uw bad, de afdekking en de lamellen Cover Clean Pro 5L. Daarna zorgt u dat uw bad de juiste pH-waarde (7.0-7.4) heeft en geeft u het een chloor-choc-behandeling met het Chloor Granulaat 5KG.

Wacht minstens 24 u én tot de watertemperatuur onder de 14-15°C gezakt is, (zonne)verwarming uitgeschakeld. Voeg daarna 5L overwinteringsproduct Winter+ 5L toe per 50 m³ zwembadwater. Verdeel het over het wateroppervlak en laat de filterinstallatie nog een aantal uren werken.

WATERNIVEAU LATEN ZAKKEN

Hierna is het nodig om uw zwembadwater tot onder de inspuiter(s) leeg te pompen. Heeft uw zwembad een ingebouwde trap, dan laat u het leegpompen onder de skimmer(s).
Tijdens het wegpompen, zet u de kranen van de skimmers dicht zodat er vanuit de bodemput wordt gepompt.

INSTALLATIE EN ZWEMBAD VORSTVEILIG MAKEN

Na het verlagen van de waterlijn, verlengt u de inspuiters tot boven het waterniveau met een Badweelde overwinteringsbuis. Deze draait u in de inspuiter, met wat teflon. Zet u uw filterinstallatie uit.
Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de zandfilter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul deze met een oplossing van 5 liter water en 5L Filter Clean Pro 5L voor 125 kg zand of 100 kg glasparels. Best spoelt u uw zandfilter langdurig terug om de filter grondig te reinigen en na te spoelen. Ondertussen kunt u de ondergrondse leidingen leeg maken, met behulp van een waterstofzuiger of een compressor.

Plaats hierna winterdrijvers - voor de opvang van de ijsdruk - diagonaal in uw zwembad en plaats gizmo's in de skimmers. Sluit de Badweelde overwinteringsbuis af met de rubberen winterstop. Verwijder de uitwendige motoren van de automatische afdekking en de tegenstroominstallatie. Berg deze droog op.

VOORKOM VUIL IN UW BAD

Span het winterdek over uw bad, met behulp van pitons of pikets.

BESCHERM UW POMP/WARMTEPOMP

Verwijder de stoppen van de pomp, zodat deze kan leeglopen. Verwijder ook de manometer op de zeswegkraan, want deze is ZEER vorstgevoelig.
Als laatste stap reinigt u het mandje van de voorfilter, schakelt u de elektriciteit uit en zet u de handgreep van de zeswegkraan van de zandfilter in winterstand (alle kleppen open).

Zet de leidingen naar uw warmtepomp dicht. Draai de koppelingen los en hou de warmtepomp een beetje scheef zodat al het water uit de warmtepomp weg kan lopen.
Draai de koppelingen NIET terug aan. Reinig de warmtepomp met een gewone tuinslang (GEEN hogedrukreiniger, aangezien dit de warmtepomp kan beschadigen).
Vergeet niet uw (warmte)pompen af te dekken met een wintercover en uw zomerdek droog en proper te bewaren.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Wij raden aan om zand ieder jaar te reiniger met filtercleaner. Indien de zandfilter op zeer regelmatige basis werd teruggespoeld. (Dit is zeker na iedere stofzuigbeurt, met een minimum van 1à2 keer per zwemweek) zal het zand ongeveer 8 jaar meegaan.

Sinds kort zijn er vitrosfeer filterparels verkrijgbaar op de markt. Die moeten tijdens de levensduur van de filter niet vervangen worden.

Als je je bad probeert te reinigen via een cartouche filter systeem raden wij aan om over te schakelen naar een zandfilter met pomp, ook voor de aansluiting naar je opzetbad.

Als je een zandfilter heeft, raden wij je aan om gedurende enkele minuten je filter terug te spoelen en daarna de kraan te rinsen.  Let op: tijdens deze actie, wordt het water uit het bad weggepompt naar het riool. Zorg dat het waterniveau niet onder de skimmers komt, anders draait de filter droog.

Hierna zal je ook weer beter kunnen stofzuigen.

Je dient te wachten tot de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, vergeet niet de (zonne) verwarming uit te zetten.

 • Reinig het zwembad grondig

 • Ook de automatische afdekking reinigen met Covernet

 • Zorg dat de pH-waarde op 7.2 staat.

 • Pas een chloor-choc behandeling toe.

 • Verlaag het waterniveau en plaats gizmo’s, winterbuizen en stoppen

 • Bij het deels leegpompen spoel je langdurig terug om de zandfilter grondig te reinigen en na te spoelen. Filterzand kan ook gereinigd worden met Filtercleaner

 • Maak de ondergrondse leidingen leeg, met behulp van een waterstofzuiger of een compressor.

 • Plaats hierna winterdrijvers voor de opvang van de ijsdruk diagonaal door het zwembad

 • Voeg dan overwinteringsproduct toe.

 • Motoren van automatische afdekking en tegenstroominstallatie verwijderen en droog opbergen.

 • Als de filterinstallatie niet op een vorstvrije plaats staat:

 • de stoppen van het zandfilter, de chloorsluis en de pomp verwijderen, zodat deze kunnen leeglopen.

 • Verwijder ook de manometer op de 6-wegkraan want die is zeer vorstgevoelig.

 • Mandje van het voorfilter reinigen.

Berg alle verwijderde stoppen in het mandje van het voorfilter op, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn in de lente.

Nog enkele belangrijke zaken:

 • Elektriciteit uitschakelen en de handgreep van de 6-wegkraan van het zandfilter in de winterstand zetten

 • Zomerdek droog en proper opbergen

 • Voor overwinteren van warmtepomp, regel- en doseerapparatuur: raadpleeg de handleiding van het toestel

 • In je bezit. De handleidingen van Badweelde toestellen zijn terug te vinden op de klanten site

 • Voor je ROOS-zonneverwarming de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing opvolgen.

 • Tijdens de wintermaanden en vooral in periodes met veel regen is het erg belangrijk om het waterpeil in de grond goed in het oog te houden, deze mag niet hoger stijgen dan tot 20cm onder het waterpeil in het zwembad! (zie ook artikel 12 van onze algemene verkoopsvoorwaarden)

Start met het reinigen van de winterafdekking met een borstel en proper water. Laat het winterdek goed drogen en berg het daarna op (liefst op een zo droog mogelijke plaats).

Zwembad bodem en wanden

Reinig daarna de skimmers. Vervolgens verwijder je het grof vuil en bladeren in en rondom het zwembad; hiervoor gebruik je een schepnet voor de oppervlakte en de bodem. Als je het grote vuil weggehaald hebt (de bladeren, takken,…) begin je de randen en de bodem van het zwembad schoon te maken: gebruik hiervoor een zwembadborstel. Een vetrand kan je verwijderen met een spons of een wandschuurborstel. Gebruik hierbij voldoende randreiniger. Zand en fijn vuil haal je weg met een zwembadstofzuiger.

Het zwembad bijvullen

Na het reinigen moet het zwembad opnieuw bijgevuld worden. Vul het zwembad tot een normale hoogte met leidingwater

Het filterzand

Filterzand verliest na een paar jaar zijn filterende eigenschappen. Zit het zand (grind) al langer dan 5 jaar in je zandfilter? Dan is het tijd om het filterzand ook eens te vervangen.

Na het vervangen van het filterzand is de filterinstallatie weer klaar, maar de filterinstallatie moet dan eerst nog eens teruggespoeld worden. De filter moet minimaal een paar minuten (ongeveer drie) teruggespoeld worden. Daarna kan het misschien nodig zijn om het zwembad terug een beetje bij te vullen met leidingwater.

Wij raden echter aan de filter te vullen met vitrosfeer filterparels. Dit is duurzamer dan zand en gaat veel langer mee.

Filterzand dat nog geen 5 jaar oud is kan gereinigd worden met filterreiniger.

Badweelde klanten vinden een filmpje op onze klanten site hoe zand makkelijk zelf te vervangen is. Wilt je onze hulp? Vul dan het technische interventie formulier in.

De filterinstallatie

Wanneer je het filterzand vervangen hebt (indien dat nodig was) en je de filterinstallatie een paar minuten teruggespoeld hebt, mag je de filterinstallatie continu laten draaien. Wij raden een periode van drie dagen aan , afhankelijk van de staat van het water. Indien je bij het winterklaar maken van je bad gebruik gemaakt hebt van een goed overwinteringsproduct, zal het water van je zwembad hoogst waarschijnlijk nog helder zijn. Indien het water na drie dagen toch niet proper genoeg is, is het dan ook nodig om de filterinstallatie langer dan drie dagen te laten werken.

Het nakijken en toevoegen van de chemicaliën

Als je begint met het filteren van het water, kan je ook al de nodige chemicaliën toevoegen. Begin eerst met het controleren van de pH-waarde van het zwembadwater. Je kan de pH-waarde van het water makkelijk controleren met een digitale tester: is de pH te hoog in je zwembad, dan voeg je pH-minus toe en als de pH-waarde te laag is, voeg je pH-minus toe.

Pas goed op met het toevoegen van de chemicaliën! De meeste chemicaliën moeten via de skimmers in het bad gebracht worden -los indien nodig de chemicaliën altijd eerst op in een emmer lauw water (Eerst het water en dan de chemicaliën en niet andersom!). Let goed op de aanwijzingen op de achterkant van de chemicaliën en volg deze goed op. Voeg alleen maar chemicaliën buitenshuis toe, chemicaliën voor een zwembad kunnen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Chloor toevoegen

Nu het pH-gehalte weer in orde is (tussen 7.2 en 7.4) , moet je nagaan of het chloorgehalte van het zwembadwater in orde is.

Wanneer moet je een shockbehandeling toevoegen aan je zwembadwater?

Een shockbehandeling met chloor moet je toedienen aan het zwembadwater als het water er groen uitziet, het water melkachtig is of wanneer er (volgens een chloorstrip) geen chloor in het zwembad is, maar er wel een zeer sterke chloorgeur aanwezig is. Nog een tip: dien een chloorchoc het beste ’s avonds toe en zwem niet in het water de volgende 24 uur.

Gerelateerde producten
Poolsmart-Cover-Clean-Pro-5L-voor-lamellen-en-covers

Poolsmart Cover Clean Pro 5L (voor lamellen en covers)

43,50 € incl. btw