Product werd aan uw winkelmand toegevoegd. Klik op het winkelmandje om uw bestelling af te ronden.

Poolsmart Chloor granulaat 5KG - Chloorshock poeder

Kwalitatief het beste chloor!

Het Poolsmart chloor granulaat 5kg is chloor in poedervorm. Dit artikel is geschikt om een chloor-shock te geven en/of om op regelmatige basis toegevoegd te worden aan uw zwembad als onderhoud.
Deze grotere verpakking is geschikt voor grotere zwembaden, spa's of opzetbaden (INTEX of andere merken). 

Gebruiksaanwijzing chloor granulaat: 

Zorg dat je pH-waarde goed staat. De ideale pH-waarde ligt tussen 7.0 - 7.4.

Start/Shockbehandeling: Zorg dat er minstens twee uur niemand zwemt. Voeg 80 tot 100 g chloor granulaat toe per 10 m³ zwembadwater. Dit kan je via de skimmer doen of je kan het chloor granulaat oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten. Zorg dat je filterinstallatie aan staat. 
Onderhoud: Meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g chloor granulaat per 10 m³ water toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.
Overwintering: hetzelfde als de shockbehandeling.

  Levering binnen 3 werkdagen

  Gratis afhalen in één van onze winkels

33,50 € incl. btw

Gebruiksaanwijzing: 

Ideale pH waarde 7.0 - 7.4. Start/Chocbehandeling : zorgen dat er gedurende minstens 2 uur geen badgasten in het water zijn en 80 tot 100 g per 10 m³ via de skimmer aan het zwembadwater toevoegen of oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten bij een werkende filterinstallatie. Onderhoud : meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g per 10 m³ toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.

Veiligheidsvoorschriften: 

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: 

Je dient te wachten tot de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, vergeet niet de (zonne) verwarming uit te zetten.

 • Reinig het zwembad grondig

 • Ook de automatische afdekking reinigen met Covernet

 • Zorg dat de pH-waarde op 7.2 staat.

 • Pas een chloor-choc behandeling toe.

 • Verlaag het waterniveau en plaats gizmo’s, winterbuizen en stoppen

 • Bij het deels leegpompen spoel je langdurig terug om de zandfilter grondig te reinigen en na te spoelen. Filterzand kan ook gereinigd worden met Filtercleaner

 • Maak de ondergrondse leidingen leeg, met behulp van een waterstofzuiger of een compressor.

 • Plaats hierna winterdrijvers voor de opvang van de ijsdruk diagonaal door het zwembad

 • Voeg dan overwinteringsproduct toe.

 • Motoren van automatische afdekking en tegenstroominstallatie verwijderen en droog opbergen.

 • Als de filterinstallatie niet op een vorstvrije plaats staat:

 • de stoppen van het zandfilter, de chloorsluis en de pomp verwijderen, zodat deze kunnen leeglopen.

 • Verwijder ook de manometer op de 6-wegkraan want die is zeer vorstgevoelig.

 • Mandje van het voorfilter reinigen.

Berg alle verwijderde stoppen in het mandje van het voorfilter op, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn in de lente.

Nog enkele belangrijke zaken:

 • Elektriciteit uitschakelen en de handgreep van de 6-wegkraan van het zandfilter in de winterstand zetten

 • Zomerdek droog en proper opbergen

 • Voor overwinteren van warmtepomp, regel- en doseerapparatuur: raadpleeg de handleiding van het toestel

 • In je bezit. De handleidingen van Badweelde toestellen zijn terug te vinden op de klanten site

 • Voor je ROOS-zonneverwarming de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing opvolgen.

 • Tijdens de wintermaanden en vooral in periodes met veel regen is het erg belangrijk om het waterpeil in de grond goed in het oog te houden, deze mag niet hoger stijgen dan tot 20cm onder het waterpeil in het zwembad! (zie ook artikel 12 van onze algemene verkoopsvoorwaarden)

Start met het reinigen van de winterafdekking met een borstel en proper water. Laat het winterdek goed drogen en berg het daarna op (liefst op een zo droog mogelijke plaats).

Zwembad bodem en wanden

Reinig daarna de skimmers. Vervolgens verwijder je het grof vuil en bladeren in en rondom het zwembad; hiervoor gebruik je een schepnet voor de oppervlakte en de bodem. Als je het grote vuil weggehaald hebt (de bladeren, takken,…) begin je de randen en de bodem van het zwembad schoon te maken: gebruik hiervoor een zwembadborstel. Een vetrand kan je verwijderen met een spons of een wandschuurborstel. Gebruik hierbij voldoende randreiniger. Zand en fijn vuil haal je weg met een zwembadstofzuiger.

Het zwembad bijvullen

Na het reinigen moet het zwembad opnieuw bijgevuld worden. Vul het zwembad tot een normale hoogte met leidingwater

Het filterzand

Filterzand verliest na een paar jaar zijn filterende eigenschappen. Zit het zand (grind) al langer dan 5 jaar in je zandfilter? Dan is het tijd om het filterzand ook eens te vervangen.

Na het vervangen van het filterzand is de filterinstallatie weer klaar, maar de filterinstallatie moet dan eerst nog eens teruggespoeld worden. De filter moet minimaal een paar minuten (ongeveer drie) teruggespoeld worden. Daarna kan het misschien nodig zijn om het zwembad terug een beetje bij te vullen met leidingwater.

Wij raden echter aan de filter te vullen met vitrosfeer filterparels. Dit is duurzamer dan zand en gaat veel langer mee.

Filterzand dat nog geen 5 jaar oud is kan gereinigd worden met filterreiniger.

Badweelde klanten vinden een filmpje op onze klanten site hoe zand makkelijk zelf te vervangen is. Wilt je onze hulp? Vul dan het technische interventie formulier in.

De filterinstallatie

Wanneer je het filterzand vervangen hebt (indien dat nodig was) en je de filterinstallatie een paar minuten teruggespoeld hebt, mag je de filterinstallatie continu laten draaien. Wij raden een periode van drie dagen aan , afhankelijk van de staat van het water. Indien je bij het winterklaar maken van je bad gebruik gemaakt hebt van een goed overwinteringsproduct, zal het water van je zwembad hoogst waarschijnlijk nog helder zijn. Indien het water na drie dagen toch niet proper genoeg is, is het dan ook nodig om de filterinstallatie langer dan drie dagen te laten werken.

Het nakijken en toevoegen van de chemicaliën

Als je begint met het filteren van het water, kan je ook al de nodige chemicaliën toevoegen. Begin eerst met het controleren van de pH-waarde van het zwembadwater. Je kan de pH-waarde van het water makkelijk controleren met een digitale tester: is de pH te hoog in je zwembad, dan voeg je pH-minus toe en als de pH-waarde te laag is, voeg je pH-minus toe.

Pas goed op met het toevoegen van de chemicaliën! De meeste chemicaliën moeten via de skimmers in het bad gebracht worden -los indien nodig de chemicaliën altijd eerst op in een emmer lauw water (Eerst het water en dan de chemicaliën en niet andersom!). Let goed op de aanwijzingen op de achterkant van de chemicaliën en volg deze goed op. Voeg alleen maar chemicaliën buitenshuis toe, chemicaliën voor een zwembad kunnen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Chloor toevoegen

Nu het pH-gehalte weer in orde is (tussen 7.2 en 7.4) , moet je nagaan of het chloorgehalte van het zwembadwater in orde is.

Wanneer moet je een shockbehandeling toevoegen aan je zwembadwater?

Een shockbehandeling met chloor moet je toedienen aan het zwembadwater als het water er groen uitziet, het water melkachtig is of wanneer er (volgens een chloorstrip) geen chloor in het zwembad is, maar er wel een zeer sterke chloorgeur aanwezig is. Nog een tip: dien een chloorchoc het beste ’s avonds toe en zwem niet in het water de volgende 24 uur.

Gerelateerde producten
HTH-Ongestabiliseerd-Chloor-Granulaat-10-kg--Zonder-Cyanuurzuur

HTH Ongestabiliseerd Chloor Granulaat 10 kg | Zonder Cyanuurzuur

135,00 € incl. btw

Poolsmart-Chloorshock-Granulaat-1kg---Poederchloor--Zwembad-chloor-granulaat

Poolsmart Chloorshock Granulaat 1kg - Poederchloor | Zwembad chloor granulaat

9,95 € incl. btw